STRONA GŁÓWNA SOSW NASZ KURIER DOKUMENTY KONTAKT HISTORIA DOJAZD
Facebook

Ogłoszenia

Przekaż nam swój 1%!

Ostatnie wydarzenia

Wigilia

Dzień Rodziny

Wiosna w obiektywie

1000 drzew na minutę

Spotkanie ze Strażą

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
News
UWAGA!!!
Znalezione obrazy dla zapytania: uwaga znak


Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r.; poz. 493) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu zadania realizowane przez Ośrodek będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tych dniach uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Nowoczesna technologia daje różne możliwości kształcenia. My, staraliśmy się wybrać dla Państwa taką formę prowadzenia zajęć, aby nauczanie było możliwe.

Dyrektor KPSOSW w Toruniu informuję, że:

I. WWRD - Terapeuci WWRD będą się z Państwem kontaktować telefonicznie lub e-mailowo i dzielić się z Państwem pomysłami na aktywne spędzanie czasu z dzieckiem w domu.

II. W Oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3 SP, ZET SP oraz klas SPdP:

1. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, klas 1-3 SP, ZET SP oraz SPdP codziennie przesyłają na adresy e-mail materiały do samodzielnej pracy dzieci/uczniów lub z niewielkim wsparciem opiekunów.

2. Nauczyciele na bieżąco będą informować uczniów i Państwa o postępach ucznia w nauce.

3. Każdy nauczyciel poinformuje Państwa za pomocą e-maila klasowego lub telefonicznie o możliwym terminie i sposobie konsultacji.

III. W Szkole Podstawowa w klasach IV-VIII oraz Branżowej Szkole I stopnia:

1. Zajęcia realizowane będą głównie poprzez pocztę elektroniczną.

2. Każda klasa ma założony osobny adres e-mail. Adresy te wraz z hasłami dostępu otrzymają Państwo od wychowawców klas.

3. Materiał z każdego przedmiotu wysyłany będzie na jeden tydzień. W temacie maila nauczyciel poda nazwę przedmiotu i termin realizacji zadań. Uczniowie w ciągu 7 dni powinni odesłać rozwiązane zadania (w formie pliku Word lub np. zdjęcia) na służbowe adresy e-mailowe nauczycieli w temacie wpisując swoje imię i nazwisko.

4. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu będą mieli przesyłane materiały za pomocą poczty tradycyjnej – listem poleconym.

5. Materiały przesłane za pomocą poczty tradycyjnej będą przygotowane dla uczniów na dwa tygodnie. Uczniowie, którzy otrzymają materiały drukowane pocztą tradycyjną, wykonują zadania i zbierają karty pracy. Uczniowie Ci, podlegają bieżącej ocenie, podczas rozmów telefonicznych z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu.

6. Nauczyciele na bieżąco będą informować Państwa i uczniów o postępach w nauce.

7. Każdy nauczyciel poinformuje Państwa za pomocą e-maila klasowego lub telefonicznie o możliwym terminie i sposobie konsultacji.

IV. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

1. W związku z zaistniałą sytuacją służymy Państwu wsparciem i konsultacjami.

2. Opinie o uczniach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wysyłane będą pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres poradni. PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ DO SZKOŁY PO TAKIE OPINIE!
3. Dni i godziny dyżurów telefonicznych naszych specjalistów umieszczone będą na naszej stronie internetowej.

4. Kontakt elektroniczny:

Oddziały przedszkolne oraz Szkoła Podstawowa: - pedagog: - justyna.krakowiak@sosw.torun.pl - psycholog: - anna.sucharska-daraz@sosw.torun.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

- pedagog: - barbara.kopczynska@sosw.torun.pl

- psycholog: - magdalena.smoczynska-malec@sosw.torun.pl Internat:

- pedagog: - anna.rissmann@sosw.torun.pl

V. Internat

Do Państwa dyspozycji oraz naszych wychowanków pozostają również wychowawcy internatu. Postarają się wspierać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Kontakt możliwy jest poprzez numery telefonów lub komunikatory.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka ustala się dodatkowo możliwość kontaktu e-mailowego: Kierownik Ośrodka: anna.iglewska@sosw.torun.pl

Wychowawcy gr I:

anna.lesniewicz@sosw.torun.pl

dorota.goluchowska@sosw.torun.pl

iwona.letkiewicz@sosw.torun.pl

Wychowawcy gr II

aldona.brzezinska@sosw.torun.pl

krzysztof.kucharski@sosw.torun.pl

dorota.tumirska-budzynska@sosw.torun.pl

Wychowawcy gr III

maria.kluz@sosw.torun.pl

malgorzata.filar@sosw.torun.pl

beata.zoltowska@sosw.torun.pl

Wychowawcy gr IV

sebastian.bejger@sosw.torun.pl

anna.bialek@sosw.torun.pl

sebastian.welenc@sosw.torun.pl

Wychowawcy gr V

beata.lisiecka@sosw.torun.pl

slawomir.liczkowski@sosw.torun.pl

Wychowawcy gr VI

adam.bojar@sosw.torun.pl

sergiusz.mazurek@sosw.torun.pl

malgorzata.smigielska@sosw.torun.pl

Wychowawcy gr VII

monika.biczyk@sosw.torun.pl

marek.kowalski@sosw.torun.pl

anita.tajchman@sosw.torun.pl

Wychowawcy gr VIII

radoslaw.kowalski@sosw.torun.pl

daria.milewska@sosw.torun.pl

anna.rissmann@sosw.torun.pl

VI. Ponadto:

1. Zachęcamy do korzystania z materiałów w postaci elektronicznej np.:

- dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, - stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, np. https://www.oke.gda.pl/,

- materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji,

- ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać zdalnie. Wizyta w Ośrodku możliwa jest wyłącznie w sprawach szczególnych, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

- Przypominamy, że obowiązują procedury dotyczące ochrony danych osobowych, wizerunku i ochrony własności intelektualnej. W szczególności zabrania się nagrywania, kopiowania, udostępniania lub przetwarzania w jakikolwiek sposób lekcji, zajęć prowadzonych przez nauczycieli i uczestniczących w tych zajęciach innych uczniów lub filmów nagrywanych na potrzeby zajęć.

- Nauczyciele i uczniowie są objęci prawem ochrony wizerunku. (na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Pr. Aut.) oraz przepisom RODO. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Pr. Aut. nie można rozpowszechniać cudzego wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej). W pozostałych przypadkach rozpowszechnianie wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia jest bezprawne. Wynika to z ochrony dóbr osobistych jednostki oraz konieczności zapewnienia jej wyłącznego prawa do decydowania o rozpowszechnianiu własnego wizerunku.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

W obecnej sytuacji musimy postawić na naukę w domu. Ta sytuacja pokazuje, że bez waszej współpracy nauka nie będzie możliwa. Zmotywujcie dzieci do współpracy ze swoimi nauczycielami podczas e-nauczania. W tym trudnym dla nasz wszystkich okresie bądźmy razem, wspierajmy się nawzajem.

Życzymy dużo zdrowia, odporności, cierpliwości i wszystkiego co potrzebne, aby przetrwać ten trudny dla wszystkich okres. Prosimy pozostańcie w domach.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Wyrwas - Dyrektor Ośrodka

wraz z kadrą kierowniczą, wszystkimi nauczycielami i wychowawcami KPSOSW w Toruniu!

sergi78 dnia · Drukuj
.


Kujawsko Pomorski

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

w Toruniu

im. Janusza Korczaka

Internat stanowi integralną część Ośrodka. Zapewnia opiekę całkowitą uczniom pobierającymi naukę poza miejscem swego zamieszkania. Jest nowoczesnym budynkiem dwukondygnacyjnym, posiadającym bardzo dobre wyposażenie sanitarne i usługowe, stołówkę, bibliotekę, sale funkcyjne. W internacie funkcjonuje siedem grup wychowawczych (3 żeńskie i 3 męskie, oraz jedna 4-osobowa grupa autystyczna). Internat jest przygotowany na przyjęcie 96 wychowanków (48 miejsc dla dziewcząt i 44 miejsca dla chłopców) w wieku od 7 do 24 lat.

  Mieszkańcy internatu tworzą grupy wychowawcze. Liczba wychowanków w grupie nie przekracza 16 osób. Grupą opiekuje się 3 wychowawców macierzystych, których działania opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka).
Grupy od 1-6 znajdują się w oddzielnych segmentach wyposażonych w pokoje dwu, trzy-osobowe, łazienkę, świetlicę z aneksem kuchennym. Grupa dla dzieci ze spektrum Autyzmu posiada osobną sypialnię oraz świetlicę.


  

Szczegółowe zasady funkcjonowania wychowanków zawarte są w regulaminie wychowanka internatu.
(tutaj będzie link do Regulaminu)


• Działalność wychowawczo - rewalidacyjna internatu w procesie kształtowania osobowości wychowanków oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie odgrywa bardzo ważną rolę. Wszelkie działania kadry pedagogicznej wynikają ze specyficznych potrzeb naszych podopiecznych i nastawione są na zapewnienie wszystkim wychowankom właściwych warunków psychospołecznych, bytowych i środowiskowych.
  
Na co dzień uczymy troski o utrzymanie higieny osobistej, kształtujemy i rozwijamy umiejętności i nawyki higieny życia zbiorowego, zapewniamy warunki prawidłowego rozwoju fizycznego, odpowiedniego wyżywienia i racjonalnego wypoczynku naszych podopiecznych.  
Podstawowymi przedmiotami zabiegów wychowawców w procesie rewalidacyjno-wychowawczym są:


• poznanie wychowanka, kształtowanie korzystnych warunków rewalidacji, np. rozładowywanie emocji dziecka, wzbudzanie zaufania do wychowawcy, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wpływanie na poprawę samopoczucia drogą relaksacji, kompensacja braków lub zaburzeń, korekcja zniekształceń i defektów, usprawnianie,

• stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju wychowanków – ich zdolności, zainteresowań, wykształcenia systemu wartości i oczekiwanych powszechnie norm moralno - społecznych,

• zapewnienie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku.
Działalność ta wspiera szkołę w przygotowaniu wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

"Codzienność" w internacie


Codzienną, całodobową opiekę wychowawczą i pedagogiczną nad podopiecznymi sprawują wychowawcy poszczególnych grup, którzy pomagają wychowankom w nauce, organizują im zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia kulinarne, wyjścia grupowe i inne.

Na terenie naszej placówki działa również Młodzieżowa Rada Internatu, która jest pomysłodawcą wielu przedsięwzięć i imprez.Ponadto nasi wychowankowie mają zapewniane dodatkowe atrakcje:


• ogniska,

• wycieczki,

• imprezy okolicznościowe, min.: zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, zabawa karnawałowa, Walentynki, Dzień Rodziny.

Do dyspozycji wychowanków jest:


• mini sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem: drabinki, stół do tenisa, materace, piłki,

• bilard,

• świetlice z nowoczesnym sprzętem AGD,

• siłownia,

• biblioteka,

• gry stolikowe.
Nasi wychowankowie systematycznie uczestniczą w zajęciach:


• koła PTTK,

• wolontariatu

• zajęciach w siłowni,

• zajęciach na basenie,

• zespołu muzycznego,

• lekcjach muzealnych.Wyżywienie i opłaty


Opłata za wyżywienie wychowanka w placówce ustalana jest na podstawie dochodów rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub jego własnych (bez świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus). Opłata wynosi od 40 zł do 200 zł za miesiąc.


Korzyści:


• Mieszkanie w internacie to duża oszczędność czasu, który trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły.

• Wspólne życie w grupie uczy samodzielności i życiowej zaradności, jakże niezbędnej w dzisiejszych czasach. Należy przestrzegać określonych zasad. Wychowawcy przejmują tutaj rolę waszych rodziców i w dodatku pozostają z nimi w stałym kontakcie.

• Pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.


sergi78 dnia · Drukuj

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl